Ontario kasserar 600 megawatt

Regeringen i Ontario, Kanada, hade tidigare planer på att förvärva ytterligare 930 megawatt av förnybar energi, varav 600 megawatt vindkraft.

Men nu har ett beslut tagits att inte gå igenom med förvärvet på grund av ekonomiska begränsningar och stigande elräkningar i området. Och delvis i ljuset av att Ontarios oberoende elnätsoperatör (IESO) lanserade en rapport vilken syftade till att det inte var absolut nödvändigt att bygga ut elförsörjningen.

Beslutet väntas bespara regeringen 24 miljarder kronor (2,9 miljarder dollar), skriver Windpower Monthly, i elnätskostnader.