Lagringslösning för elnätsrubbningar

Tyska Stornetic har lanserat ett energilagringssystem designat för att balansera möjliga störningar i elnätet från vindkraft på ett långsiktigt plan.

Lösningen heter EnWheel.

Enligt tillverkaren ska systemet hjälpa till att enklare planera produktionen i ett vindkraftsverksprojekt. Maskinen, EnWheel, ska absorbera produktionstoppar och på så sätt kunna balansera försörjningen av el.