Överklagan om vindkraft i Skellefteå

I Blåbergsliden fick Holmen energi tillstånd i somras att installera 29 stycken turbiner. Kort därefter fick Byggkonsult tillstånd att bygga 39 verk i Ljusvattnet, skriver Sameradion och SVT Sápmi.

Men Malå sameby överklagar nu länsstyrelsens beslut.

Motiveringen ska vara att renskötseln kommer att påverkas negativt av de planerade projekten.