Dong i samarbete med SmartWind

Dong Energy har tillsammans med SmartWind Technologies tillverkat och installerat ett avancerat radarsystem i vindkraftsprojektet Westermost Rough utanför Storbritanniens kust.

Enligt tillverkarna ska systemet, BEACon, vara unikt i sitt slag och hämtar in tredimensionell data från vindflödet.

Datan som samlas in ska kunna visa på hur vindkraftsprojektet interagerar med det föränderliga vindläget. Med hjälp av datan ska långsiktiga studier kunna genomföras tillsammans med direkta beslut.