Amazons största projekt någonsin i startgroparna

Tillsammans med Lincoln Clean Energy från Chicago planerar Amazon att bygga en vindkraftspark på totalt 253 megawatt. Projektet ska vara företagets största hittills.

Parken ska, när väl i drift, kunna generera 1 miljon megawattimmar per år, tillräckligt för att försörja nästan 90 000 hushåll i USA.

Totalt ska 100 turbiner på plats till 2017.