Två turbiner i timmen

Enligt International Energy Agency (IEA) ska Kina ha installerat två vindkraftsturbiner i timmen, skriver BBC News.

Vindkraften motsvarade till och med den årliga ökningen av energibehovet. Men trots detta ska IEA ha varnat för att Kina redan har byggt så mycket koleldad produktion att de ändå behöver stänga av turbiner 15 procent av tiden.

Problemet ska vara att koleldade kraftverk har första tjing på anslutning till elnätet, och förutom det, berättar IEA att det även har byggts rekordmycket koleldade kraftverk sedan 2015.

Problemet blir en överproduktion där nyinstallerade vindkraftverk måste stängas av och skapar därefter förlust snarare än miljövänlig vinst.