Matavfall kan lagra energi

För att kunna lagra flyktiga energikällor såsom vindkraft och solkraft krävs fortfarande ett slags batteri eller liknande, för de dagar när produktionen går på plus.

Just nu är det batterier som får störst fokus, men forskare har publicerat en artikel i ACS' Journal of Physical Chemistry C, att man kanske kan använda sig av sockeralkoholer - en restprodukt från livsmedelsindustrin - blandat med kolnanorör.

Forskare har analyserat sockeralkoholer som ett möjligt material för värmelagring, men idén ska ha vissa begränsningar. Kollegorna Huaichen Zhang och Silvia V. Nedea vill undersöka hur kolnanorör med sockeralkoholer kan påverka respektives energilagringsegenskaper.

Forskarna har analyserat vad som hände när kolnanorör blandades med två olika typer av sockeralkoholer - erytritol och xylitol.

Resultaten ska ha visat på, med ett undantag, att värmeöverföringen inom en blandning minskade i samband med att kolnanorörets diameter minskade. Forskarna fann även att kombinationer med högre densitet ledde till bättre värmeöverföring. Förhoppningen med resultaten är att de skulle kunna bidra till den framtida utformningen av sockeralkoholbaserade energilagringssystem. 

Ni kan läsa mer om artikeln här.