Debatt kring egen förnybar el

I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet debatteras möjligheten att kunna producera egen förnybar el av Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund, Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart och Inga-Lill Boija, ordförande Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening.

Summan av kardemumman är att de menar att de som äger andelar i vindkrafts- eller solcellsparker också borde kunna få ta del av skattelättnader. Problemet ska bottna i att de som äger lägenhet inte ges samma möjlighet till skatteavdrag för egenproducerad el som villaägare.

Enligt skribenterna får solcellsanläggningar på mer än 255 kilowatt, inte någon skattelättnad.

Det refereras till Danmark och Tyskland där en större andel ska vara delägare i vindkraftverk eller solcellsparker vilket ska ha lett till en stark utbyggnad av förnybar produktion.

Enligt en ny Sifoundersökning anser hela 75 procent av svenskarna att även andelsägd förnybar elproduktion ska ge rätt till skatteavdrag – något som kan bidra med samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar, menar skribenterna.