Danmark och Pakistan möter framtiden tillsammans

Ramboll A/S Denmark ordnade nyligen ett seminarium tillsammans med Elan International på den danska ambassaden i Pakistan.

Tillsammans kom Danmark och Pakistan överens om att ett dansk företag ska i Rajanpur installera en kapacitet om 250 megawatt till det nationella nätet till 2018.

Målet är att danska och pakistanska företag ska kunna samarbeta för att gynna varandra, skriver Samaa tv.