Små vindkraftverk uppmärksammas

För att få fram bättre information till intresserade potentiella köpare utlyste Svensk Vindkraftförening en tävling. Syftet var att underlätta processen bland annat med internationell konsumentmärkning.

De företag som levererar små vindkraftverk och är registrerade i Sverige och till den svenska marknaden samt som konsumentmärks enligt IEC-standard kunde ställa upp för en kamp om prispengarna.

Vinnaren har blivit korad, det blev ett första pris till InnoVentum AB – Giraffe 2,0 Hybrid Wind-Solar Power Station, med motiveringen av juryn:

InnoVentum har en tydlig vision och ambition att nyttja naturens resurser på bästa sätt och skapa grönare lösningar. De har anlitat SP för att konsumentmärka sin produkt Giraffe 2,0 och blev först med att skicka in ett tävlingsbidrag som uppfyllde alla kraven i tävlingsutlysningen.

Läs mer om motiveringen här: www.svensk-vindkraft.org/2367-2/

Hedersomnämnande gick till Solid Wind Power A/S – SWP-25.