Grönt ljus för projekt vid Kenly

I Storbritannien har University of St Andrews fått grönt ljus för att sätta igång med deras vindkraftsprojekt vid Kenly.

Projektet består allt som allt av sex turbiner, men universitetet kan inte bygga turbinerna själva, så de kommer att sätta igång med annat arbete på plats.

Målet är att University of St Andrews ska kunna försörja sig på koldioxidfria energikällor.