Invenergy inne på tredje fasen

Tillverkaren Invenergy är nu inne på tredje fasen av deras vindkraftsprojekt i Henry County.

Den första och andra fasen består allt som allt av 183 vindkraftsturbiner.

Efter en förlängning av skattelättnader kan nu projektet fortsätta ända till 2019. En lättnad från  alla de kluster av godkännanden över vägar och konstruktion som annars har bekymrat projektet, skriver Q C Online.