Tysk tillverkare ponerar avyttring

Tyska tillverkaren PNE Wind funderar på att avyttra deras tyska portfolio.

Portfolion ska omfatta 142 megawatt med projekt som både är i drift och under installation. 10 megawatt är under planering.

Intresset är att sälja en del eller hela portfolion.