Debatterat läge för svenskt projekt

Det planeras en vindkraftpark vid Marviken, planen är att installera 14 stycken vindkraftsturbiner vilket beslutet ska tas i domstol, skriver P4 Östergötland.

Naturskyddsföreningen är också med på plats, som förövrigt anser att det finns andra bättre lämpade platser för vindkraftsprojektet.

Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen ska också vara emot projektet.

Beslut väntas.