Forskning för batterilagring får miljonbidrag

I Australien pågår ett forskningsprojekt kring batterilagring där målet är att kunna förse en internationell lösning på lagringsproblemet kring energi.

Projektet har fått ett bidrag på 42 miljoner kronor (5 miljoner dollar) från regeringen.

Bidraget är en del av regeringens förnybara energifond skapad som ett extra tillskott utanför regeringens vindkraftsauktioner.

Målet med projektet är bland annat att kunna erbjuda batterilagring för uppemot 36 megawatt i mer än 5 000 hushåll och företag till 2020.