Vattenfall tar sikte på havsbaserad vindkraft

Vattenfall har planer på att tredubbla dess havsbaserade vindkraft till 2025, skriver Reuters.

Bland annat har deras vindkraftspark Sandbank tagits i drift och genererar nu energi, vilket leder till en sammanlagd havsbaserad kapacitet på 2,2 gigawatt för Vattenfall.

Bland framtida planer finns ett intresse för ett projekt utanför den danska kusten på 350 megawatt.