Grönt ljus för turbin i Hastings

Hastings Board of Public Works, Storbritannien, har nu godkänt ett avtal gällande installation av en vindkraftsturbin vid Central Community College-Hastings.

Turbinen kommer från General Electric och är på 1,7 megawatt. All el kommer att användas lokalt.

Projektet är ett samarbete mellan privata och offentliga företag, staden Hastings, Central Community College och Bluestem Energy Solutions.