Det går bra för Vattenfall Vind

Vattenfall meddelar om att totalt 130 nya tjänster ska tillsättas de närmaste tolv månaderna. Energilandskapet har varit gynnande för företaget.

Inom de kommande fem åren kommer Vattenfall investera omkring 47 miljarder kronor i ny vindkraft tillsammans med andra förnybara energikällor.

Några exempel på företagets storprojekt är Sandbank i Tyskland, Aberdeen i Storbritannien och Horns Rev 3 i Danmark.

Målet är att utöka vindkraften med 400 till 600 megawatt per år.