Wpd tar sig in på den amerikanska marknaden

Wpd wind projects är ett dotterbolag till Wpd group och ska nu träda in på den amerikanska marknaden.

Företaget har förvärvat ett dotterbolag från Volkswind.

Förutom USA är Wpd också aktiva i Sydamerika, Chile, där de har tecknat ett avtal med Chilean Energy Ministry om tre vindkraftsprojekt på en kapacitet om 350 megawatt.