Vattenfall miljoninvesterar i forskning

Vattenfall har startat igång ett forskningsprojekt värt 28 miljoner kronor (3 miljoner euro), där målet är att undersöka den miljöpåverkan som kommer från havsbaserad vindkraft.

Forskare kommer kunna ansöka om finansiering för forskningen som kommer ta plats på en testsite om 11 vindkraftsturbiner hos Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC).

Panelen som kommer att ta emot ansökningar består av Vattenfall, Aberdeen Renewable Energy Group, Marine Scotland Science, Scottish Natural Heritage, Scottish Environment Protection Agency, RSPB Scotland, Joint Nature Conservation Committee, Whale & Dolphin Conservation och The Crown Estate.