Texas växer ikapp

Till hösten kommer Invenergy Wind ha installerat en kapacitet på 377 megawatt i Texas.

Bland annat kommer vindkraftsprojekt i länen Floyd och Howard att förse områdena med förnybar el.

The Gunsight Mountain på 120 megawatt i Floyd County har nyligen tagits i drift och Wake på 257 megawatt i Howard County väntas tas i drift oktober 2016.