MidAmerican får grönt för storprojekt

MidAmerican Energy har fått grönt ljus för en vindkraftspark som tros kunna bli Amerikas största vindkraftsprojekt vid driftsättning.

Parken omfattar investeringar på 30,5 miljarder kronor (3,6 miljarder dollar) och väntas kunna generera 2 000 megawatt, nog för att försörja 800 000 hushåll med el.

Driftsättning väntas 2019.