Undersöker effekten av erosion offshore

Förebyggande åtgärder och service kan motverka effekten av erosion och öka produktionskapaciteten med 2 procent. Detta visar en undersökning gjord av Ore Catapult, RES och Centrica.

Genom att reparera måttliga effekter från erosion när de uppstår är det möjligt att boosta produktionskapaciteten med 1,5 till 2 procent. På så sätt kan tillverkare balansera kostnader och undvika plötsliga problem.

Enligt projektgruppen ska samma metod som användes under undersökningen även tillämpas på andra havsbaserade vindkraftsprojekt.

Dock påpekar Andrew Kay från Ore Catapult till Windpower Monthly att detta är en undersökning som endast har gjorts på en turbin, en plats och en typ av erosion. Det är av stor vikt att liknande studier genomförs för att få en bättre helhetsbild av erosion och hur tillverkare kan arbeta preventivt.