Ett segt andra kvartal för Rabbalshede

Rabbalshede Kraft rapporterar om en produktion för andra kvartalet på 87 664 megawattimmar, en minskning från 118 349 megawattimmar, samma period föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 39 643 000 kronor (53 343 000 kronor).

I april tecknade företaget ett avtal om byggnation och försäljning av ett vindkraftverk till Mölndal Energi. Vindkraftverket kommer att ligga i anslutning till Rabbalshede Krafts befintliga vindpark i Hällevadsholm. 

I juni påbörjades byggnationen av en ny vindkraftspark, Lyrestad, belägen i Mariestad och Töreboda kommuner. Parken beräknas vara i drift under hösten 2017 och hela årsproduktionen, 234 gigawattimmar, kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.