Cubico Sustainable Investments förvärvar Valencia

Globala investeringsfirman Global Renewables Investment har förvärvat vindkraftsprojektet Valencia i Spanien från Enerfin, en spansk utvecklare.

Vindkraftsprojektet består av 29 stycken vindkraftsturbiner från Enercon, typ E-70.

Som ett resultat av förvärvet växer firmans förnybara energiportfölj med 30 tillgångar med en kapacitet på två gigawatt.