Trollsländan ger inspiration till vindkraften

Forskare vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i Storbritannien, Japan och USA studerat trollsländornas vingar och flygning. Trollsländor har en väldigt komplicerad struktur som gör vingarna mer robusta och ökar både stabiliteten och flexibiliteten i luften, utan att påverka aerodynamiken.

Ytan på dess vingar har en komplicerad konstruktion, som ett mycket finmaskigt nät av trådar med avancerad tredimensionell veckad struktur.

Forskningsresultaten tros kunna få tillämpningar inom både vindkraftsindustrin som vid utveckling av nya, lätta och starka material. 

– Vi visar att strukturerna bidrar till att skapa en vinge som är flexibel och samtidigt lika stark och robust som en mycket klumpigare vinge utan strukturer hade varit. Med hjälp av strukturerna ökar flygeffektiviteten dramatiskt. Det är ett vackert exempel på naturens snygga lösning på en svår utmaning, säger forskaren Per Henningsson, i ett pressmeddelande.

Studier ska också visa på att nio av tio fall bidrar självaste vingformen till att sländor är mycket effektiva i luften, till exempel när de jagar ett byte. Trots att det fortfarande rör sig om grundforskning men Per Henningsson tror att mer forskning på området kan leda till praktiska tillämpningar.

Fortfarande rör det sig om grundforskning men Per Henningsson tror att ytterligare forskning på området kan leda till flera i framtiden.