Lokalt goda vindförhållanden

Under juli månad var de lokala vindförhållandena goda och resulterade i en elproduktion om 28 gigawattimmar (34,1 gigawattimmar), som ska ha legat runt 12 procent över förväntad produktion.

Tillgängligheten ska ha legat på över 98 procent under juli.