Vattenfall förvärvar projekt i tyska Nordsjön

Vattenfall förvärvar ett tyskt vindkraftsprojekt vilket omfattar 79 stycken vindkraftsturbiner i den tyska Nordsjön - Global Tech II. Ett förvärv som är i linje med företagets tillväxtstrategi om kraftig utbyggnad av förnybart.

Projektet, som ligger i den tyska Nordsjön cirka 85 kilometer norr om ön Borkum, väntas uppta en yta av cirka 47 kvadratkilometer.

Global Tech II ägdes av Northern Energy Global Tech II GmbH, ett bolag som Vattenfall förvärvade nyligen.  Säljaren är Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH, ett dotterbolag till österrikiska Strabag SE och indirekt Etanax GmbH.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.