EnBW förvärvar danskt

Utvecklare EnBW har förvärvat Connected Wind Services från Polaris Private Equity. Det förvärvade företaget har huvudkontor i Danmark, Sverige och Tyskland och kommer att fortsätta vara en självständig arm under EnBW.

Enligt EnBW ska Connected Wind Services intäkter omfattat 333 miljoner kronor (35 miljoner euro) 2015. Teamet ska som helhet ansvara och serva för 1 800 turbiner i Tyskland och norra Europa.

Förvärvet ska ha varit en del av företagets strategi att bli en signifikant aktör på servicemarknaden.