De renar vatten med vindkraft

I Kina har Jiangsu Academy of Macroeconomic Research utvecklat en teknik för att rena havsvatten med hjälp av vindkraft. Teknologin - Non-grid Wind-power Water Desalination System, tar sin energi från flera vindkraftsturbiner och renar 100 ton av havsvatten varje dag. Vattnet pressas genom en omvänd osmosanläggning.

Just nu är projektet endast i prototypfas.

Systemet konsumerar 2,1 till 2,4 kilowattimmar av el för varje ton av renat havsvatten. Nästa steg ska vara, enligt projektledaren och professorn Dr. Gu WeiDung att komma fram med en kommersiell design för att kunna rena omkring 10 000 ton vatten varje dag.