TenneT undersöker vindkraftens potential som reservkraft

Tillsammans med fyra partners, Engie (tidigare GDF Suez), KPN, Peeeks och Senal, kommer TenneT lansera ett pilotprojekt där de undersöker huruvida ren energi, som vind- och solkraft ska kunna förse nationella nät med reservkraft.

Deltagarna är valda för att representera en så bred förnybar energimix och teknologi som möjligt.

Genom att använda sig av ny teknologi vill de undersöka om en kombination av bland annat vindkraft, solkraft, batterier, vattenpumpar och termiska pannor kan tillsammans förse nätet med reservkraft, detta som ett svar på förnybar energi och dess ökande andel på marknaden.

Deltagarna kommer att börja förse TenneT med reservkraft i början av 2017.