Intresset ökar för vindkraft i Argentina

Argentina anordnar deras första auktion någonsin under förnybara energiprogrammet Renovar.

Konkurrensen var redan hård från början, men väntas öka ytterligare då regeringen förlängde datum för deadline av förslag och tog även bort en del tidigare restriktioner gällande deltagare. Företag har nu på sig till femte september.

Detta ska vara den första av flera auktioner för att lyfta förnybar energi i Argentinas energimix till 25 procent till 2025.