Vestas, GE Energy, Siemens och Gamesa i topp

Navigant Research har lanserat en ny rapport - Navigant Research Leaderboard Report: Global Wind Turbine Vendors, där de undersöker tolv stycken tillverkare av originalutrustning och deras strategier samt genomförande på marknaden. Målet är att kunna förse en objektiv bedömning av företagens styrkor och svagheter i den globala industrin.

Enligt undersökningen ska den globala vindkraftsmarknaden vara en av de markant snabbast växande i världen, detta delvis på grund av ett uppsving i turbinteknologi. Men trots att detta är positivt blir det samtidigt en större utmaning för tillverkarna, som ständigt måste vara i framkant och utmana konkurrenter tillsammans med nya kriterier.

Förutom de största spelarna, syns i topp en röd tråd av mindre, inte lika internationellt stora företag, men som ändå har visat sig vara framgångsrika. Många av företagen kommer från Kina som visar på en stark lokal aktivitet.

Undersökningen har gjorts baserat på tolv kriterier: vision, marknadsstrategier, partners, produktionsstrategi, teknologi, geografisk åtkomst, sälj och marknad, global marknadsandel kapacitet 2015, produktkvalitet och pålitlighet, produktportfolio, totala installationer och uthållighet.