NextEra tecknar avtal med Sonoma Clean Power

Eldistributören Sonoma Clean Power har tecknat ett avtal med NextEra Energy Resources. Avtalet avser en ny vindkraftspark som är under planering i East Bay, Livermore, Kalifornien. 

Företaget vill utöka dess förnybara energiportfolio och även stabilisera ett långsiktigt flöde av lokal förnybar energi vilket ska hjälpa distributören förse området med förnybar el och nå framtida energimål.

Vindkraftsprojektet omfattar 46 megawatt fördelat över 24 vindkraftsturbiner, med planerad idrifttagning 2017.

Parken ska kunna generera tillräckligt med el för att kunna försörja 46 000 hushåll.