Brasiliens vindkraft ökar med 70 procent

Enligt National Energy Balance Synthesis Report (BEN) ska Brasiliens vindkraftsproduktion ha ökat med 77,1 procent på årlig basis under 2015.

Det motsvarar en kapacitet på 21,6 terawattimmar. Landets vindkraftskapacitet ska ha ökat med 56,2 procent, motsvarande 7 633 megawatt.

Men trots en generell ökning så ska den inhemska tillgången till el ha minskat med 1,3 procent 2015.