Boskalis klar för Aberdeen

Royal Boskalis Westminster N.V. har tecknat ett byggavtal med Vattenfall gällande den havsbaserade vindkraftsparken Aberdeen.

Projektet kommer att bestå av elva sycken vindkraftsturbiner med en total kapacitet på 92,4 megawatt. Kontraktet omfattar alla havsbaserade element kring vindkraftsparken, förutom leverans av vindkraftsturbinerna.