Apex i samarbete med MP2 Energy

Ett avtal har tecknats mellan den amerikanska militären och Apex Clean Energy gällande ett projekt med förnybar energi.

Apex Clean Energy och MP2 Energy kommer tillsammans förse Fort Hood med el, en militär bas utanför Texas, där mixen består av bland annat el från solkraft och vindkraft.

Amerikanska militären tecknade ett energiköpeavtal med Apex Clean Energy gällande en energimix av vind- och solkraft på 65,8 megawatt.

Avtalet väntas spara militären 1,4 miljarder kronor (168 miljoner dollar) på elkostnader över avtalsperioden på 28 år.