En minskning för Iberdrola

Spanska Iberdrola rapporterar om en minskning med tre procent av inkomster innan skatt från förnybar energi jämfört med föregående år.

Den främsta anledningen ska vara på grund av en minskning av produktion i Storbritannien. Detta också i jämförelse med att 2015 ska ha varit ett ovanligt starkt år, jämfört med 2014, med en ökning med 27 procent.

Trots att det gick lite sämre i Storbritannien har andra regioner som Spanien och USA visat på en ökning.