En minskning för Storbritannien första kvartalet

El från förnybar energi används mer och mer i Storbritannien visar nya mätningar, mer än en fjärdedel jämfört med el från andra energikällor. Trots detta ska vindkraften ha minskat första kvartalet 2016.

El från förnybar energi ska ha ökat med 6,4 procent 2016 jämfört med föregående år, samma period. En ökning som bland annat ska ha berott på en ökning i utbyggnad snarare än kapacitet, då vinden hade mojnat något.

Så trots en ökning generellt, så har vindkraften minskat med 2,5 procent.