Siemens levererar till storprojekt

Siemens fabrik i Hutchinson ska producera 141 stycken vindkrafsturbiner till ett projekt i New Mexico och Texas.

Turbinerna kommer ha en kapacitet på 2,3 megawatt vardera och ska leverera till Pattern Energy Group och dess vindkraftsprojekt Broadview på 324 megawatt.

Trots att projektet blev officiellt för inte så länge sedan så har gondoler redan tillverkats och färdigställts tidigare 2016.

Projektet ska kunna försörja 180 000 hushåll med el.