Vindkraftsprojektet Kingman igång

Kingman Wind Energy Center har officiellt påbörjat konstruktion, i västra Wichita.

Vindkraftsparken på 200 megawatt, utvecklas av NextEra Energy Resources och väntas kunnas tas i drift i slutet av 2016.

Westar Energy ska förvärva elen.