ABB miljonrustar Norges elnät

ABB har fått en order värd mer än 254 miljoner kronor (30 miljoner dollar) av det norska kraftbolaget Statnett på två ställverk som ska stärka nättillförlitligheten och elförsörjningen i Norge. Arbetet ska bland annat underlätta integrering av fler förnybara energikällor, såsom vind- och vattenkraft, samt stödja utbyggnaden av industriproduktionen.

Ställverken som ska installeras får en nyckelroll i att ansluta det norska elnätet till elnäten i Storbritannien och Tyskland som en del av projektet Västra korridoren. Projektet syftar till att uppgradera överföringsnätet i regionen och har som mål att stärka hela Nordeuropas kraftsystem.

Norges energimix består 99 procent från vattenkraft, med potential för land- och havsbaserad vindkraft. Andra förnybara källor under utveckling i Norge är vågkraft och bioenergi från skogsråvara.

– Vi har en mångårig relation med Statnett och vi har arbetat tillsammans vid många tillfällen. Vi är glada att få stödja dem med vår ledande spetsteknik och projektledningsexpertis i denna viktiga uppgradering av det norska elnätet. Som en del av ABB:s strategi Next Level satsar vi på teknik för att integrera förnybar energi och utveckla kraftinfrastruktur som bidrar till en effektiv och tillförlitlig elförsörjning, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids, i ett pressmeddelande.

Ordern omfattar design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av två nya ställverk för 420 kilovolt (kV) vid Lyse och Fjotland. ABB levererar elektronisk utrustning, de gasisolerade ställverken (GIS) samt brytare, mättransformatorer och avledare. Projektet kommer att genomföras i ett konsortium i partnerskap med byggföretaget NCC.