General Electric igång med första leveransen

General Electric Renewable Energy har påbörjat de första leveranserna från deras fabrik i Frankrike som tillverkar havsbaserade gondoler.

Fem stycken gondoler på 370 ton vardera planeras transporteras till USA i sommar. De ska till vindkraftsprojektet Block Island på 30 megawatt.

Vindkraftsprojektet ska kunna generera tillräckligt med el för att kunna försörja 17 000 hushåll. Planerad idrifttagning till slutet av 2016.