Gamesa levererar till El Cabo

Gamesa har tecknat ett leveransavtal gällande vindkraftsparken El Cabo, med kund Avangrid Renewables. Avtalet omfattar en kapacitet på 298 megawatt.

Avangrid Renewables är ett amerikanskt dotterbolag till Iberdrola.

Vindkraftsparken ska kunna generera en kapacitet tillräcklig att försörja 900 000 hushåll med el.

Enligt Gamesa själva har de installerat totalt 4338 megawatt vindkraft i USA hittills.