Siemens levererar till Broadview

Siemens har tecknat ett leveransavtal med Pattern Energy Group vilket avser leverans av 141 vindkraftsturbiner.

Turbinerna ska till vindkraftsprojekt i New Mexiko och Texas, två projekt som binds samman till Broadview. Tillsammans omfattar projektet 324 megawatt.

Turbinerna från Siemens kommer ha en kapacitet på 2,3 megawatt vardera, typ SWT-108.