Två projekt i Pakistan

China Three Gorges Corporation (CTG), planerar att sätta igång med två vindkraftsprojekt i Pakistan, specifikt i Sindh.

De två projekten har en planerad kapacitet på 49,5 megawatt vardera.

Projekten är en del av China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), ett miljardprojekt som syftar till att öka och förbättra infrastrukturen i Pakistan, tillsammans med att stärka ekonomiska kopplingar mellan Pakistan och Kina.