Siemens förlänger servicekontrakt

Siemens har lyckats förlänga ett servicekontrakt för vindkraftsprojektet Clyde i Skottland med 15 år, med SSE Plc.

Vindkraftsparken omfattar 350 megawatt över 152 stycken vindkraftsturbiner på 2,3 megawatt vardera typ SWT-93.

Parken togs i drift 2011.