Vestas: Två amerikanska flugor i en smäll

Vestas har tecknat två leveransavtal vilket avser två vindkraftsprojekt i USA, men en sammanlagd kapacitet på 162 megawatt.

Turbinerna avtalet gäller är typ V110 på två megawatt vardera. Dock ska vissa av dessa turbiner levereras i optimerat läge, det vill säga med en kapacitet på 2,2 megawatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Leverans väntas börja tredje kvartalet 2017.