Senvion tecknar italienskt avtal

Tyska Senvion har tecknat ett leveransavtal på 60 megawatt. Kund är PLT Energia.

Vindkraftsprojektet är under byggnation i södra Italien.

Leveransen omfattar 30 stycken turbiner, på två megawatt vardera. Turbinerna väntas kunna generera el till 40 000 hushåll.