Satsning på vindkraft i Florida

Floridabaserade energileverantören Gulf Power planerar att utöka deras energimix med mer förnybar energi, främst vindkraft.

Planen ligger nu på att förvärva ytterligare 94 megawatt från vindkraftsparken Kingfisher Wind.

Leverantören har sedan tidigare ett energiköpeavtal med vindkraftsparken, som omfattar 178 megawatt. Parken består av 136 vindkraftsturbiner.